Нови автомобили за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов връчи днес ключовете на 4 леки автомобили, които ще се използват за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/.

Прочети още...

Заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов връчи днес ключовете на 4 леки автомобили, които ще се използват за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/.

Средствата за новите автомобили са осигурени от Държавно предприятие „Фонд затворно дело“ /ДПФЗД/, съгласно разпоредбите на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Закупуването на автомобилите е извършено по реда на Закона за обществените поръчки.

По време на церемонията по връчването на ключовете, проф. Проданов заяви, че Министерството на правосъдието, ГДИН и ДПФЗД ще продължат активната си дейност в посока подобряване условията в затворите и арестите, като необходима предпоставка за хуманното третиране на закононарушителите. „Успоредно с това активно ще се работи и за подобряване на условията, при които работи надзорно-охранителният състав“, подчерта заместник-министърът.

Този проект е осъществен в рамките на договор № BG05SFOP001-3.001-0017-С01/17.11.2017 г., по проект: „Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи”, финансиран от ОП „Добро управление”, чрез ЕСФ

Всички права запазени. © 2019 Единен регистър на вещите лица