Нови автомобили за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов връчи днес ключовете на 4 леки автомобили, които ще се използват за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/.

Прочети още...

Институциите в България полагат и ще полагат максимални усилия за недопускане на всякакви форми на расизъм и антисемитизъм, заяви началникът на кабинета на министъра на правосъдието Десислава Абрашева по време на ,,Похода на живите‘‘ в Освиенцим, Полша.

В шествието, състояло се вчера, в памет на милионите избити евреи по времето на Холокоста, се включиха близо 50 хиляди души от цял свят.

Представителите на българската държава заявиха, че с присъствието си дават ясен знак, че подобни ужасяващи престъпления срещу човечеството няма да бъдат забравени.

Този проект е осъществен в рамките на договор № BG05SFOP001-3.001-0017-С01/17.11.2017 г., по проект: „Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи”, финансиран от ОП „Добро управление”, чрез ЕСФ

Всички права запазени. © 2019 Единен регистър на вещите лица